Kollektivhuset Påängen/ Styrelsen

Alla som bor i huset och som fyllt 18 år är automatiskt medlemmar i Kollektivhusföreningen.

Föreningen har som mål att verka för gemenskap och samvaro för de boende.

Styrelsemedlemmar och andra ansvariga väljs vid årsmötet som ska hållas varje vår.

Är det något särskilt du vill diskutera med styrelsen, eller finns det en idé du vill att vi tar upp på våra möten, så kan du antingen kontakta styrelsen här, eller knacka på hos någon av oss.

Kontaktpersoner

Fr o m årsmötet 27 april 2022 har kollektivhusföreningen följande styrelse:

Styrelsen

Karin Jönsson, ordförande

Jan-Erik Normelli, kassör

Eivor Kellen, intendent

Monica Haglund, ledamot

Rolf Prim, ledamot

Behnaz Chehrazi, suppleant

Pelle Brolinsson, suppleant

Valberedning till KHF och BRF

Ia Ericson, sammankallande

Barbara Komnik

Lena Canneryd

Om du är intresserad av att vara med i Kollektivhusföreningens styrelse, eller om du har förslag på någon du tycker borde vara med, så ta kontakt med KHFs styrelse. Kontaktuppgifter finner du på sidan Kontaktpersoner.

 

Årsberättelse för året 2021

Årsberättelse för året 2020

Årsberättelse för året 2019

Årsberättelse för året 2017

Årsberättelse för året 2015