Kollektivhusföreningen / Styrelsen

Alla som bor i huset och som fyllt 18 år är automatiskt medlemmar i Kollektivhusföreningen.

Föreningen har som mål att verka för gemenskap och samvaro för de boende.

Styrelsemedlemmar och andra ansvariga väljs vid årsmötet som ska hållas varje vår.

Är det något särskilt du vill diskutera med styrelsen, eller finns det en idé du vill att vi tar upp på våra möten, så kan du antingen kontakta styrelsen här, eller knacka på hos någon av oss.

Kontaktpersoner

Fr o m årsmötet 19 mars 2018 (posterna kassör och ordförande tillsatta 7 maj) har kollektivhusföreningen följande styrelse:

Styrelsen

Bertil Malmquist
Birgit Götlind (Kassör)
Jens  Lundell (Ordförande)
Malin Säterås
Lena Odell
Rolf Prim

Valberedning till KHF och BRF

Jan-Eric Normelli
Karin Svensson (Sammankallande)
Ia Ericson

Om du är intresserad av att vara med i Kollektivhusföreningens styrelse, eller om du har förslag på någon du tycker borde vara med, så ta kontakt med KHFs styrelse. Kontaktuppgifter finner du på sidan Kontaktpersoner.


Årsberättelser

Verksamhetsberättelse för året 2017

Årsberättelse för året 2015