Kollektivhuset Påängen/ Styrelsen

Alla som bor i huset och som fyllt 18 år är automatiskt medlemmar i Kollektivhusföreningen.

Föreningen har som mål att verka för gemenskap och samvaro för de boende.

Styrelsemedlemmar och andra ansvariga väljs vid årsmötet som ska hållas varje vår.

Är det något särskilt du vill diskutera med styrelsen, eller finns det en idé du vill att vi tar upp på våra möten, så kan du antingen kontakta styrelsen här, eller knacka på hos någon av oss.

Kontaktpersoner

Fr o m årsmötet 27 april 2022 har kollektivhusföreningen följande styrelse:

Styrelsen

Johan Wallén, ordförande           harryspojk@gmail.com             070 341 4822             

Karin Jönsson, sekreterare         kamajonsson@gmail.com         070 935 2781

Monica Haglund, kassör              monhag105@gmail.com           073 636 0172

Behnaz Chehrazi, hemsidan        bcehrazi@gmail.com                076 317 1373

Lotta Gordon, ledamot                 dirk.lotta.gordon@gmail.com    073 813  2844

Pelle Brolinsson, suppl.                pellebrolinson@yahoo.se         073 272 4975

Inga Sundin From,suppl.              inga_sundin@hotmail.com       070 600 4809

Valberedning till KHF och BRF

Ia Ericson, sammankallande

Lena Canneryd

Bernt Karlsson

Om du är intresserad av att vara med i Kollektivhusföreningens styrelse, eller om du har förslag på någon du tycker borde vara med, så ta kontakt med KHFs styrelse. Kontaktuppgifter finner du på sidan Kontaktpersoner.

Årsberättelse för året 2022

Årsberättelse för året 2021

Årsberättelse för året 2020

Årsberättelse för året 2019

Årsberättelse för året 2017

Årsberättelse för året 2015