Kollektivhusföreningen / Styrelsen

Alla som bor i huset och som fyllt 18 år är automatiskt medlemmar i Kollektivhusföreningen.

Föreningen har som mål att verka för gemenskap och samvaro för de boende.

Styrelsemedlemmar och andra ansvariga väljs vid årsmötet som ska hållas varje vår.

Är det något särskilt du vill diskutera med styrelsen, eller finns det en idé du vill att vi tar upp på våra möten, så kan du antingen kontakta styrelsen här, eller knacka på hos någon av oss.

Kontaktpersoner

Kollektivföreningens styrelse 2019

Fr o m årsmötet 18 mars 2019 har kollektivhusföreningen följande styrelse:

Styrelsen

Lars Thornberg (ordförande)

Jan-Erik Normelli (Kassör)

Eivor Kellén

Rolf Prim

Bertil Malmquist

Lena Odell

Valberedning till KHF och BRF

Barbara Komnik
Karin Svensson (Sammankallande)
Ia Ericson

Om du är intresserad av att vara med i Kollektivhusföreningens styrelse, eller om du har förslag på någon du tycker borde vara med, så ta kontakt med KHFs styrelse. Kontaktuppgifter finner du på sidan Kontaktpersoner.


Årsberättelser

Verksamhetsberättelse för året 2017

Årsberättelse för året 2015