Föreningsfakta

Bostadsrättsföreningen Sörbyängen Centrum består av flera olika byggnader.

I föreningens centrumanläggning på Mejramvägen 99-111 (enbart udda nummer) finns 86 lägenheter, 10 extra förråd, 3 garage med 35 platser, 15 stycken p-platser och 16 p-platser med motorvärmare samt grundskola. På Mejramvägen 113 hyr föreningen även ut en affärslokal till en Pizzeria.

Nedan står ett utdrag ur årsredovisningens förvaltningsberättelse för 2015.

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall främja kollektivt boende och lokalutnyttjande.

***Uppdatering 2017 om oäkta förening i kursiv stil nedan

Föreningen har alla år sedan den bildades 1984  beskattats som ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen. Kallas även äkta bostadsrättsförening. Vid den taxering som nu pågår för åren 2011-2015 har Skatteverket beslutat att taxera föreningen som en oäkta bostadsrättsförening. 

 

På informationsmötet för de boende – i oktober 2017 – ville majoriteten att bostadsrättsföreningens styrelse ska arbeta vidare med att komma på förslag för hur vi eventuellt ska kunna bli en äkta förening igen. Därför kommer styrelsen utforska alternativen vidare.

För att läsa mer om vad det innebär att vara en oäkta förening, klicka på länken till dokumentet

 

Fastighetsuppgifter

Föreningen äger fastigheten Basilikan 1 (Mejramvägen 113) och Basilikan 2 (Mejramvägen 99-111) samt Kryddan 6 (Senapsvägen 69 innehar föreningen) med tomträtt i Örebro kommun. Byggår 1984.

Fastigheten Basilikan 1 inrymmer en affärslokal.
Fastigheten Basilikan 2 inrymmer kollektivhus med 86 bostäder, gemensamhetslokaler, Sörbyängsskolan (skola, förskoleklass och fritidshem).
Fastigheten Kryddan 6 utgör en servicepunkt Kryddgården med integrerat förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Hela anläggningen hyrs av Örebro kommun.
Föreningen äger dessutom fyra lägenheter i HSB:s brf Persiljan som används till förskola Lergöken och hyrs av Örebro kommun. Likaså hyr föreningen en lägenhet i Riksbyggens brf Örebrohus nr 28 som används som miniförskola.

Föreningen äger också garagebyggnader med totalt 35 platser. Dessutom finns 16 p-platser med motorvärmare samt 15 st p-platser utan motorvärmare.

Lägenhetsfördelning
1 rok: 13
2 rok: 32
3 rok: 29
4 rok: 6
5 rok: 6