Föreningsfakta

Bostadsrättsföreningen Sörbyängen Centrum består av flera olika byggnader.

I föreningens centrumanläggning på Mejramvägen 99-111 (enbart udda nummer) finns 86 lägenheter, 10 extra förråd, en grundskola (Sörbyängsskolan), 3 garage med 35 platser (varav 20 med elbilsladdare), 22 stycken p-platser, 8 p-platser med motorvärmare och 8 p-platser med elbilsladdare. På Mejramvägen 113 hyr föreningen även ut en affärslokal till en Pizzeria.

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall främja kollektivt boende och lokalutnyttjande.

Föreningen är inte ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en oäkta bostadsrättsförening. Föreningen har sitt säte i Örebro kommun.

Oäkta bostadsrättsförening

Att föreningen klassas som en oäkta bostadsrättsförening påverkar beskattningen. Ägare av bostadsrätt i en oäkta bostadsförening har en bilaga till den årliga deklarationen (föreningen lämnar dessa uppgifter till Skatteverket) och försäljning av bostadsrätten jämställs med försäljning av andel i en ekonomisk förening eller aktiebolag. Du kan läsa mer om vad det innebär på Skatteverkets hemsida Skatteverket.se » Privat » Fastigheter och bostad » Beskattning av andel i oäkta bostadsföretag.

Fastighetsuppgifter

Föreningen äger fastigheten Basilikan 1 (Mejramvägen 113) och Basilikan 2 (Mejramvägen 99-111) samt Kryddan 6 (Senapsvägen 69 innehar föreningen) med tomträtt i Örebro kommun. Byggår 1984.

Fastigheten Basilikan 1 inrymmer en affärslokal.
Fastigheten Basilikan 2 inrymmer kollektivhus med 86 bostäder, gemensamhetslokaler, Sörbyängsskolan (skola, förskoleklass och fritidshem).
Fastigheten Kryddan 6 utgör en servicepunkt Kryddgården med integrerat förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Hela anläggningen hyrs av Örebro kommun.
Föreningen äger dessutom fyra lägenheter i HSB:s brf Persiljan som används till förskola Lergöken och hyrs av Örebro kommun.

Föreningen äger också garagebyggnader med totalt 35 platser (varav 20 har laddare för elbil). Dessutom finns 8 p-platser med motorvärmare, 8 p-platser med laddare för elbil, samt 22 st p-platser utan motorvärmare eller laddare.

Lägenhetsfördelning
1 rok: 13
2 rok: 32
3 rok: 29
4 rok: 6
5 rok: 6