Föreningsfakta

Bostadsrättsföreningen Sörbyängen Centrum består av flera olika byggnader.

I föreningens centrumanläggning på Mejramvägen 99-111 (enbart udda nummer) finns 86 lägenheter, 10 extra förråd, 3 garage med 35 platser, 22 stycken p-platser och 16 p-platser med motorvärmare samt grundskola. På Mejramvägen 113 hyr föreningen även ut en affärslokal till en Pizzeria.

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall främja kollektivt boende och lokalutnyttjande.

Föreningen är inte ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en oäkta bostadsrättsförening. Föreningen har sitt säte i Örebro kommun.

Om oäkta förening i kursiv stil nedan

Föreningen har alla år sedan den bildades 1984  beskattats som ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen. Kallas även äkta bostadsrättsförening. Vid den taxering som gjordes för åren 2011-2015 har Skatteverket beslutat att taxera föreningen som en oäkta bostadsrättsförening. 
På informationsmötet för de boende – i oktober 2017 – ville majoriteten att bostadsrättsföreningens styrelse ska arbeta vidare med att komma på förslag för hur vi eventuellt ska kunna bli en äkta förening igen. Därför utforskade styrelsen alternativen vidare.
2019: 8 april hölls ett möte för medlemmarna där arbetet med att försöka göra föreningen till en äkta bostadsrättsförening beskrevs. Medlemmarna informerades också om att det i dagsläget inte är möjligt att göra föreningen till äkta på kort sikt. Om anledning förekommer kan arbetet med oäkta till äkta förening tas upp igen.

För att läsa mer om vad det innebär att vara en oäkta förening, klicka på länken till dokumentet

Fastighetsuppgifter

Föreningen äger fastigheten Basilikan 1 (Mejramvägen 113) och Basilikan 2 (Mejramvägen 99-111) samt Kryddan 6 (Senapsvägen 69 innehar föreningen) med tomträtt i Örebro kommun. Byggår 1984.

Fastigheten Basilikan 1 inrymmer en affärslokal.
Fastigheten Basilikan 2 inrymmer kollektivhus med 86 bostäder, gemensamhetslokaler, Sörbyängsskolan (skola, förskoleklass och fritidshem).
Fastigheten Kryddan 6 utgör en servicepunkt Kryddgården med integrerat förskola, förskoleklass, skola och fritidshem. Hela anläggningen hyrs av Örebro kommun.
Föreningen äger dessutom fyra lägenheter i HSB:s brf Persiljan som används till förskola Lergöken och hyrs av Örebro kommun.

Föreningen äger också garagebyggnader med totalt 35 platser (varav 20 har laddare för elbil). Dessutom finns 8 p-platser med motorvärmare, 8 p-platser med laddare för elbil, samt 22 st p-platser utan motorvärmare eller laddare.

Lägenhetsfördelning
1 rok: 13
2 rok: 32
3 rok: 29
4 rok: 6
5 rok: 6