Gemensamt bygglov balkonginglasning

Information gällande balkonginglasning
Brf Sörbyängens Centrum har ett beviljat bygglov för inglasning av balkonger. Boende som har inglasat idag och vill göra om denna också kan göra det. Bygglovet är giltigt i fem år från och med 2019-12-23.

Information hur du går till väga för att glasa in/göra om inglasning:

  • Du ska anmäla till styrelsen om att du vill glasa in din balkong. Anmälan att du vill glasa in sker till jonas.edstam@egeryds.se som representerar styrelsen i detta ärende.
  • Kontrollplan och slutanmälan ska fyllas i av boende. Vald entreprenör kan hjälpa er med
    detta. Kontrollplan och slutanmälan finns att tillgå ifrån föreningens hemsida.
  • Kontrollplan och slutanmälan ska signeras av förening. Efter färdigställd inglasning ska
    båda dokument skickas till jonas.edstam@egeryds.se.
  • Notera att bygglovet endast avser inglasning av balkong. Inga andra ändringar i fasad,
    balkong eller tillhörande räcke får göras.

Jonas Edstam
Teknisk Förvaltare
Direkt: 019 – 18 18 04
Växel:  019 – 18 18 18
Idrottsvägen 31B
702 32 Örebro
https://egerydsff.se
jonas.edstam@egeryds.se

Har ni några övriga frågor är ni välkomna att höra av er. Svarar jag ej i telefon går det bra att maila mig på adress ovan.