Parkeringspolicy

Har du elbil eller hybrid och vill ladda den med föreningens laddare?
1) Se parkeringspolicyn ovan för att få tillgång till bilplats med laddare.
2) Aktivera laddaren. Instruktion finns på laddaren och i dokumentet nedan.

Står du redan på plats med laddare ska du meddela Riksbyggen när du aktiverat laddaren på din bilplats (se kontaktinformation i policyn).