Bostadsrättsföreningen / Styrelsen

Om Du som bor här också är bostadsrättsinnehavare, är Du medlem i Bostadsrättsföreningen Sörbyängen Centrum. Bostadsrättsföreningen består av vårt hus med bostäder och Sörbyängsskolan (centrumanläggningen), affärshuset på torget (pizzeria), ”Blå huset”, Kryddgårdsskolan samt 4 bostadsrätter i annan förening (förskola).

Boenderepresentanter till bostadsrättsföreningens styrelse utses av valberedningen. En ordinarie och en suppleant väljs av oss boende på Kollektivhusföreningens årsmöte. Ytterligare två ordinarie och två suppleanter nomineras och väljs på årsstämman om det är dags för nya val eller omval.

Fr o m årsstämman i maj 2023 ser BRF:s styrelse ut så här

Ordinarie ledamöter

Tarja Nordling, ordf (boenderepr), 101an

Lena Nyman, sekr (boenderepr), 107an

Marita Andersson (boenderepr), 103an

Marine Rosenberg (Skolförvaltning sydost)

Irina Ek (Skolförvaltning sydost)

Amanda Modigh (Örebro kommun Markenheten)

VAKANT (Riksbyggen)

Suppleanter

Adam Lord Eriksson (boenderepr), 103an

Rafail Kiose (boenderepr), 103an

Petter Lindberg (boenderepr), 103an

Åsa Svahn (Skolförvaltning sydost)

Hanna Palm (Skolförvaltning sydost)

Joakim Ekholm (Örebro kommun)

Ann-Louise Jander 019- 19 24 22 (Riksbyggen)

Adjungerad: Jonas Edstam är föreningens förvaltare hos Egeryds. 019 – 18 18 18

Har du frågor?
Kontakta bostadsrättsföreningens styrelse via formuläret

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Skicka

Dubbelkolla att ni skrivit i er epost korrekt annars blir det svårt att svara på er förfrågan.