Bostadsrättsföreningen / Styrelsen

Om Du som bor här också är bostadsrättsinnehavare, är Du medlem i Bostadsrättsföreningen Sörbyängen Centrum. Bostadsrättsföreningen består av vårt hus med bostäder och Sörbyängsskolan (centrumanläggningen), affärshuset på torget (pizzeria), “Blå huset”, Kryddgårdsskolan samt 4 bostadsrätter i annan förening (förskola).

Boenderepresentanter till bostadsrättsföreningens styrelse utses av valberedningen. En ordinarie och en suppleant väljs av oss boende på Kollektivhusföreningens årsmöte. Ytterligare två ordinarie och två suppleanter nomineras och väljs på årsstämman om det är dags för nya val eller omval.

Fr o m årsstämman i juni 2021 ser BRF:s styrelse ut så här

Ordinarie ledamöter

Rasmus Frebran, ordf (boenderepr)

Lena Nyman, sekr (boenderepr)

Tarja Nordling (boenderepr)

Marine Rosenberg (Skolförvaltning sydost)

Irina Ek (Skolförvaltning sydost)

Emil Thorslund (Örebro kommun)

Sandra Korpinen (Riksbyggen)

Suppleanter

Marita Andersson (boenderepr)

Lovisa Olofsson (boenderepr)

Jan-Eric Normelli (boenderepr)

Åsa Svahn (Skolförvaltning sydost)

Nina Anttila (Skolförvaltning sydost)

Joakim Ekholm (Örebro kommun)

Catrine Sterky (Riksbyggen)

Adjungerad: Jonas Edstam är föreningens förvaltare hos Egeryds.

Har du frågor?
Kontakta bostadsrättsföreningens styrelse via formuläret

Säkerhetskod:
security code
Ange säkerhetskoden:

Skicka

Dubbelkolla att ni skrivit i er epost korrekt annars blir det svårt att svara på er förfrågan.