Kollektivhuset Påängens årsmöte

Kollektivhuset Påängens styrelse har i samråd med Bostadsrättsföreningen  beslutat att Kollektivhusets årsmöte kommer att genomföras samma dag Bostadsrättsföreningens stämma den 16 juni 2021. Kollektivhusets årsmöte börjar kl 18.00 och hålls i pergolan

Kollektivhusföreningens styrelse har också beslutat att röstning vid årsmötet ska kunna ske genom skriftlig röstning i förväg, på samma sätt som skriftlig röstning kommer att vara möjlig vid Bostadsrättsföreningen årsstämma. På så sätt kan antalet deltagare hållas nere, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att inkomma med skriftlig röstning för att minska risken för smittspridning. Du som väljer att delta fysiskt på mötet tänk på att hålla avstånd.

Kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och valberedningens förslag och underlag för skriftlig röstning kommer att delas ut under denna vecka, dvs vecka 17.

Gården

Ett-hundra-sjuans gård är tom

Inga kärror och bilar

Grinden fungerar som en bom

Onödiga fordon silar

På andra sidan av husets gård

Köar fordon på rad

Kommer med last båd´ mjuk och hård

Ett förbud – nej, vad?

Hur ska problemet få ett slut

Ingen har någon aning

Styrelsen lägger så mycket krut

Snart kommer en varning

Till alla som buskör på gården in

Detta måste ta stopp

Gäller Volvon Saaben och Forden din

-annars får du böta med en Plopp!

Tarja Nordling 101:an

Tv-kanaler i huset

Hej

BRF styrelse har fått information från boende om att försäljare ringt till dem och sagt att våra TV-kanaler kommer försvinna och att boende måste skaffa abonnemang. Det stämmer INTE!

Boende kommer fortsatt ha möjligheten att titta på TV via det vanliga analoga
TV-uttaget om man vill. Det kostar inget.

Boende kommer från 2 mars ha möjligheten att se baskanaler digitalt om man så vill. Vi kommer alltså ha tillgång ett kompletterande digitalt okrypterat basutbud. Digitala kanaler har mycket bättre bild än om man tittar på kanalerna analogt. Det man behöver för att se de okrypterade kanalerna digitalt via det vanliga analoga TV-uttaget är en DVB-C mottagare separat eller inbyggd i sin tv. (Det har de flesta nya TV-apparater.) Det digitala basutbudet kostar inte heller något extra.

Däremot kommer några av våra kanaler tas bort från 2 mars eftersom de utgår från Sappas analoga basutbud. Kanalerna som utgår är: TV Finland, National Geographic, Nickelodeon, Eurosport och TV4 Fakta.

Du kan alltså utan kostnad fortsätta se kanalerna (analogt och från 2 mars även flera digitalt): SVT1, SVT2, TV3, TV4, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, TV10, Kanal11, Kanal12, SVT24, Kunskapskanalen, Discovery Channel, Paramount Network, samt Sappakanalen.

Digitalt ser du även Discovery ID och TLC.

Kanaler tillgängliga i det digitala basutbudet från 2 mars 2021

Vill du ha fler kanaler hemma hos dig finns möjlighet att via Sappa beställa fler mot en avgift. Gå då till sappa.se/tv . Du kan beställa enstaka kanaler eller kanalpaket.

Julsånger i trapphusen

Lördagen den 19 december kommer Filippa, Stella och Julia att fylla trapphusen med lite julstämning genom att sjunga några julsånger,.

Tiderna är: 101:an kl 18.00, 103:an kl 18.15, 105:an kl 18.30 och 107:an kl 18.45

Det kommer att ringa på din dörr och det enda du behöver göra är att öppna dörren och stå kvar i dörröppningen och lyssna.

God Jul