Några datum att lägga på minnet

Måndag den 21 mars kommer TS Lokalvård och gör rent köket i Gillestugan. Söndag 20 mars kl 14.00 träffas de som vill och kan för att tömma skåpen inför städningen.

Söndag den 10 april kl 13.00 är det städdag. Samling i Gillestugan.

Onsdagen den 27 april kl 18.00 har kollektivhusföreningen Påängen årsmöte. Motioner ska vara inlämnade till Lars Thornbergs brevlåda eller på epost lars.thornberg@me.com senast den 27 mars 2022.

Julsånger i trapphusen

Torsdagen den 23 december kommer trapphusen att fyllas av lite julstämning med några julsånger

Tiderna är ca:

101:an kl 16.00, 103:an kl 16.15, 105:an kl 16.30 och 107:an kl 16.45

Det kommer att ringa på din dörr och det enda du behöver göra är att öppna dörren och stå kvar i dörröppningen och lyssna.

God Jul önskar Kollektivhuset Påängen

Enkätsvar laddstolpar

Arbetsgruppen för laddstolpar tackar för svaren på enkäten! Det har kommit in 50 svar, varav 16 anger att de redan har, avser att köpa laddbar bil eller avser eventuellt att göra det.

Nästa vecka har vi möte med tekniska förvaltaren. Vecka 50 ska ett (mycket) preliminärt förslag presenteras för styrelsen för beslut om i vilken riktning vi ska jobba vidare. 

Jan-Erik, Lovisa, Tarja