Fastigheten

Kolla gärna in flikarna i undermenyn för att få veta mer om fastighetens utbud.

Fliken ”Bra att veta” är enbart tillgänglig för boende.

Byggår: 1984

Större förbättringsåtgärder utöver underhåll

Ombyggnation: Ny gillestuga + två stycken femmor skapas 1990

Nya balkongräcken: byte från trä till metall i samma färg för att minska underhållskostnader

Nya garageportar

Uppdatering av styr- och reglersystem för ventilation och värme

Ny parkett i gillestugan 2009

Ommålning och ny golvbeläggning i trapphusen 2011

Rörelsestyrd belysning i trapphus och cykelförråd

Renovering av gillestugans kök

Miljöstuga för samlad sortering av restavfall, kompost och återvinning byggs vid garagen 2014

Solceller installeras 2015

Renovering av tvättstugor vintern 2015-2016

Avloppsrenovering: Relining av avloppsrör vintern 2016-2017

(Förbättring och ombyggnation av Sörbyängsskolans ventilation 2017)

Boulebana byggs 2017

Ramlåsningsbara cykelställ monteras november 2020.

Ny lekutrustning på innergården våren 2021.

Hissbyten december 2021 – september 2022

Portbyten hösten 2022

Elbilsladdare installeras vintern 2022

Passagesystem vintern 2022 – 2023

Takbyte 2023 – 2024