BRF informerar April 2020

Aktuellt från bostadsrättsföreningen

Årsstämman

På grund av coronaviruset planerar vi att ha årsstämman i mitten av juni. Kallelse och datum kommer när vi vet mer hur läget utvecklar sig. Vi följer också de rekommendationer Riksbyggen ger.

Det är för demokratin i föreningen viktigt att alla som vill kan delta, och inte hindras av de rekommendationer för olika åldersgrupper som myndigheterna nu har gett.

Grind vid parkeringen

Årsstämman beslutade förra året att biltrafiken på gården ska minskas.
Styrelsen har därför beslutat att sätta upp en grind där man kör in från parkeringsplatsen.

Låsbara cykelställ

Styrelsen har gett Egeryds i uppdrag att se om det går att på ett trevligt sätt bygga in de nuvarande cykelställen med tak, som finns på gården.

Bygglov för inglasade balkonger

Föreningen har ett gemensamt bygglov för inglasade balkonger.

Läs mer på hemsidan https://www.basilikan.se/sidor/om-foreningen/gemensamt-bygglov-balkonginglasning/

Reparation av lägenhet

Kontakta först Egeryds om du planerar att bygga om eller reparera lägenheten. Om vattenledningar, ventilation eller bärande väggar berörs behövs styrelsens godkännande.

Med vänlig hälsning
Brf Sörbyängen centrum
Styrelsen