BRF informerar April 2020

Aktuellt från bostadsrättsföreningen

Årsstämman

På grund av coronaviruset planerar vi att ha årsstämman i mitten av juni. Kallelse och datum kommer när vi vet mer hur läget utvecklar sig. Vi följer också de rekommendationer Riksbyggen ger.

Det är för demokratin i föreningen viktigt att alla som vill kan delta, och inte hindras av de rekommendationer för olika åldersgrupper som myndigheterna nu har gett.

Grind vid parkeringen

Årsstämman beslutade förra året att biltrafiken på gården ska minskas.
Styrelsen har därför beslutat att sätta upp en grind där man kör in från parkeringsplatsen.

Låsbara cykelställ

Styrelsen har gett Egeryds i uppdrag att se om det går att på ett trevligt sätt bygga in de nuvarande cykelställen med tak, som finns på gården.

Bygglov för inglasade balkonger

Föreningen har ett gemensamt bygglov för inglasade balkonger.

Läs mer på hemsidan https://www.basilikan.se/sidor/om-foreningen/gemensamt-bygglov-balkonginglasning/

Reparation av lägenhet

Kontakta först Egeryds om du planerar att bygga om eller reparera lägenheten. Om vattenledningar, ventilation eller bärande väggar berörs behövs styrelsens godkännande.

Med vänlig hälsning
Brf Sörbyängen centrum
Styrelsen

Gemensamt bygglov balkonginglasning

Information gällande balkonginglasning
Brf Sörbyängens Centrum har ett beviljat bygglov för inglasning av balkonger. Boende som har inglasat idag och vill göra om denna också kan göra det. Bygglovet är giltigt i fem år från och med 2019-12-23.

Information hur du går till väga för att glasa in/göra om inglasning:

  • Du ska anmäla till styrelsen om att du vill glasa in din balkong. Anmälan att du vill glasa in sker till jonas.edstam@egeryds.se som representerar styrelsen i detta ärende.
  • Kontrollplan och slutanmälan ska fyllas i av boende. Vald entreprenör kan hjälpa er med
    detta. Kontrollplan och slutanmälan finns att tillgå ifrån föreningens hemsida.
  • Kontrollplan och slutanmälan ska signeras av förening. Efter färdigställd inglasning ska
    båda dokument skickas till jonas.edstam@egeryds.se.
  • Notera att bygglovet endast avser inglasning av balkong. Inga andra ändringar i fasad,
    balkong eller tillhörande räcke får göras.