Rapport från Kollektivhusföreningens styrelsemöte 21 08 31

Höststädningen kommer i år att äga rum den 10 oktober kl 13.00. I samband med fikat kl 15.00 kommer det att anordnas ett möte kring förslaget till nya stadgar. Den frågan blev ju pausad i början av 2020 pga pandemin. Styrelsen beslöt att dela ut förslaget till nya stadgar trots att de delades ut i anslutning till förra gången de skulle avhandlas.Ändring av föreningens stadgar beslutas av årsmötet i vår.

Huskatalogen är ännu ej klar då alla inte har lämnat in uppgifter, men arbete pågår kring att slutföra detta. Katalogen kommer även att finnas tillgänglig i pappersform och delas ut till alla lägenheter.

På förekommen anledning har styrelsen beslutat om regler för användning av hobbyrummet i anslutning till 107:ans entré.Följande gäller: Det är ett hobbyrum och ingen verkstadslokal. Det innebär att du tex kan meka med cyklar, snickra, slipa möbler, valla skidor och måla med vattenbaserad färg. Det du inte kan göra är tex använda lösningsmedel och lösningsbaserade färger, tömma miljöfarliga vätskor i golvbrunnen eller att använda kompressorn i rummet annat än att pumpa däck och dyl.

Bouleturneringen 2021 avgjord

Så har då årets bouleturnering avgjorts. Av 12 anmälda lag gjorde turneringens fyra främsta lag upp om de bästa placeringarna. Vinnare, återigen, lag Ett moln i byxor. På andra plats kom lag JeKa som föll i finalen med 12 -14. Tredjeplatsen erövrades av lag BINT 101 som vann över Toppentanterna. Väl mött igen nästa år och tack till Lena och Eivor för fina priser och fika till alla

Kollektivhuset Påängens årsmöte

Kollektivhuset Påängens styrelse har i samråd med Bostadsrättsföreningen  beslutat att Kollektivhusets årsmöte kommer att genomföras samma dag Bostadsrättsföreningens stämma den 16 juni 2021. Kollektivhusets årsmöte börjar kl 18.00 och hålls i pergolan

Kollektivhusföreningens styrelse har också beslutat att röstning vid årsmötet ska kunna ske genom skriftlig röstning i förväg, på samma sätt som skriftlig röstning kommer att vara möjlig vid Bostadsrättsföreningen årsstämma. På så sätt kan antalet deltagare hållas nere, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att inkomma med skriftlig röstning för att minska risken för smittspridning. Du som väljer att delta fysiskt på mötet tänk på att hålla avstånd.

Kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och valberedningens förslag och underlag för skriftlig röstning kommer att delas ut under denna vecka, dvs vecka 17.

Gården

Ett-hundra-sjuans gård är tom

Inga kärror och bilar

Grinden fungerar som en bom

Onödiga fordon silar

På andra sidan av husets gård

Köar fordon på rad

Kommer med last båd´ mjuk och hård

Ett förbud – nej, vad?

Hur ska problemet få ett slut

Ingen har någon aning

Styrelsen lägger så mycket krut

Snart kommer en varning

Till alla som buskör på gården in

Detta måste ta stopp

Gäller Volvon Saaben och Forden din

-annars får du böta med en Plopp!

Tarja Nordling 101:an

Julsånger i trapphusen

Lördagen den 19 december kommer Filippa, Stella och Julia att fylla trapphusen med lite julstämning genom att sjunga några julsånger,.

Tiderna är: 101:an kl 18.00, 103:an kl 18.15, 105:an kl 18.30 och 107:an kl 18.45

Det kommer att ringa på din dörr och det enda du behöver göra är att öppna dörren och stå kvar i dörröppningen och lyssna.

God Jul

Rapport från Kollektivhuset Påänggens styrelsemöte 20 10 05

På söndag den 11 oktober är det städdag och styrelsen uppmanar alla att ta chansen att träffa grannar utan att för den skull glömma bort att hålla avstånd. Lotteri och fika kommer att erbjudas utomhus. Passa på att även prova de i sommar inköpta gräsklippare och trimmer, instruktioner kan fås om du är osäker.

Styrelsen har idag även fortsatt arbetet med att bearbeta och förtydliga det nya förslaget till stadgar och gjort klart blankett för uppdatering av huskatalogen.

DIskussion fördes även kring cykelrummen och förvaring av cyklar som inte används kontra de som används dagligen. Det är ju trångt där. En annan fråga som avhandlades var hur vi ska få en enhetlighet i välkomnandet av nya boende. Styrelsen kommer att återkomma till trapphusombuden i detta.

Slutligen fick gårdsgruppen i uppdrag att se över klematisen som står mellan 105:an och 107:an.

Rapport från Kollektivhuset Påängens styrelsemöte 20 09 07

Efter en vår utan möten förutom i samband med årsmötet har nu styrelsen återupptagit sina möten. Vi planerar nu att träffas en gång i månaden.

Idag beslutade vi att höstens städdagen blir den11 oktober kl 13.00 och även nu utan lunch. Kallelse kommer att kommer att anslås. Bouleturneringens finalspel går av stapeln den 12 september kl 15.00. Inbjudan kommer. Det sedan i våras uppskjutna stormötet kring stadgeändring kommer att förhoppningsvis kunna genomföras till våren och styrelsen kommer att arbeta igenom det förslag som tidigare delats ut, bland annat utifrån de synpunkter som kommit in. Vi har också beslutat att under hösten uppdatera uppgifterna i huskatalogen. Håll utkik efter formulär i brevlådan

Vi är av den uppfattningen i styrelsen att fortsatt försiktighet i de mänskliga kontakterna fortfarande är viktigt, varför organiserade aktiviteter i höst från styrelsens sida kommer att minimeras.