Några datum att lägga på minnet

Måndag den 21 mars kommer TS Lokalvård och gör rent köket i Gillestugan. Söndag 20 mars kl 14.00 träffas de som vill och kan för att tömma skåpen inför städningen.

Söndag den 10 april kl 13.00 är det städdag. Samling i Gillestugan.

Onsdagen den 27 april kl 18.00 har kollektivhusföreningen Påängen årsmöte. Motioner ska vara inlämnade till Lars Thornbergs brevlåda eller på epost lars.thornberg@me.com senast den 27 mars 2022.

Solcellerna

2021 var inte så soligt. Det ser man på produktionen av el från solcellerna. Men det blev ändå mer än 37 000 kWh som vi slapp köpa in. Det är ett bra tillskott. / Bernt Karlsson

Julsånger i trapphusen

Torsdagen den 23 december kommer trapphusen att fyllas av lite julstämning med några julsånger

Tiderna är ca:

101:an kl 16.00, 103:an kl 16.15, 105:an kl 16.30 och 107:an kl 16.45

Det kommer att ringa på din dörr och det enda du behöver göra är att öppna dörren och stå kvar i dörröppningen och lyssna.

God Jul önskar Kollektivhuset Påängen

Rapport från Kollektivhusföreningens styrelsemöte 21 08 31

Höststädningen kommer i år att äga rum den 10 oktober kl 13.00. I samband med fikat kl 15.00 kommer det att anordnas ett möte kring förslaget till nya stadgar. Den frågan blev ju pausad i början av 2020 pga pandemin. Styrelsen beslöt att dela ut förslaget till nya stadgar trots att de delades ut i anslutning till förra gången de skulle avhandlas.Ändring av föreningens stadgar beslutas av årsmötet i vår.

Huskatalogen är ännu ej klar då alla inte har lämnat in uppgifter, men arbete pågår kring att slutföra detta. Katalogen kommer även att finnas tillgänglig i pappersform och delas ut till alla lägenheter.

På förekommen anledning har styrelsen beslutat om regler för användning av hobbyrummet i anslutning till 107:ans entré.Följande gäller: Det är ett hobbyrum och ingen verkstadslokal. Det innebär att du tex kan meka med cyklar, snickra, slipa möbler, valla skidor och måla med vattenbaserad färg. Det du inte kan göra är tex använda lösningsmedel och lösningsbaserade färger, tömma miljöfarliga vätskor i golvbrunnen eller att använda kompressorn i rummet annat än att pumpa däck och dyl.

Bouleturneringen 2021 avgjord

Så har då årets bouleturnering avgjorts. Av 12 anmälda lag gjorde turneringens fyra främsta lag upp om de bästa placeringarna. Vinnare, återigen, lag Ett moln i byxor. På andra plats kom lag JeKa som föll i finalen med 12 -14. Tredjeplatsen erövrades av lag BINT 101 som vann över Toppentanterna. Väl mött igen nästa år och tack till Lena och Eivor för fina priser och fika till alla

Kollektivhuset Påängens årsmöte

Kollektivhuset Påängens styrelse har i samråd med Bostadsrättsföreningen  beslutat att Kollektivhusets årsmöte kommer att genomföras samma dag Bostadsrättsföreningens stämma den 16 juni 2021. Kollektivhusets årsmöte börjar kl 18.00 och hålls i pergolan

Kollektivhusföreningens styrelse har också beslutat att röstning vid årsmötet ska kunna ske genom skriftlig röstning i förväg, på samma sätt som skriftlig röstning kommer att vara möjlig vid Bostadsrättsföreningen årsstämma. På så sätt kan antalet deltagare hållas nere, samtidigt som medlemmarna får så stort inflytande som möjligt under rådande omständigheter.

Styrelsen uppmanar samtliga medlemmar att inkomma med skriftlig röstning för att minska risken för smittspridning. Du som väljer att delta fysiskt på mötet tänk på att hålla avstånd.

Kallelse, dagordning, verksamhetsberättelse, revisorernas berättelse och valberedningens förslag och underlag för skriftlig röstning kommer att delas ut under denna vecka, dvs vecka 17.

Gården

Ett-hundra-sjuans gård är tom

Inga kärror och bilar

Grinden fungerar som en bom

Onödiga fordon silar

På andra sidan av husets gård

Köar fordon på rad

Kommer med last båd´ mjuk och hård

Ett förbud – nej, vad?

Hur ska problemet få ett slut

Ingen har någon aning

Styrelsen lägger så mycket krut

Snart kommer en varning

Till alla som buskör på gården in

Detta måste ta stopp

Gäller Volvon Saaben och Forden din

-annars får du böta med en Plopp!

Tarja Nordling 101:an