Föreningsfakta

Bostadsrättsföreningen Sörbyängen Centrum består av flera olika byggnader.

I föreningens centrumanläggning på Mejramvägen 99-111 (enbart udda nummer) finns 86 lägenheter, 10 extra förråd, 3 garage med 35 platser, 15 stycken p-platser och 16 p-platser med motorvärmare samt grundskola. På Mejramvägen 113 hyr föreningen även ut en affärslokal till en Pizzeria.

Nedan står ett utdrag ur årsredovisningens förvaltningsberättelse för 2015.

Föreningens ändamål

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att i föreningens hus, mot ersättning, till föreningens medlemmar upplåta bostadslägenheter för permanent boende om inte annat särskilt avtalats, och i förekommande fall lokaler, till nyttjande utan begränsning i tiden. Föreningen skall främja kollektivt boende och lokalutnyttjande.

***uppdatering maj 2017 i kursiv stil nedan

Föreningen har alla år sedan den bildades 1984  beskattats som ett privatbostadsföretag enligt Inkomstskattelagen. Kallas även äkta bostadsrättsförening. Vid den taxering som nu pågår för åren 2011-2015 har Skatteverket beslutat att taxera föreningen som en oäkta bostadsrättsförening. Styrelsen kommer vid möte den 20 juni 2017 ta ställning till om det beslutet skall överklagas.
*** slut uppdatering

 

Fastighetsuppgifter

Föreningen äger fastigheten Basilikan 1 (Mejramvägen 113) och Basilikan 2 (Mejramvägen 99-111) samt Kryddan 6 (Senapsvägen 69 innehar föreningen) med tomträtt i Örebro kommun. Byggår 1984.

Fastigheten Basilikan 1 inrymmer en affärslokal.
Fastigheten Basilikan 2 inrymmer kollektivhus med 86 bostäder, gemensamhetslokaler, Sörbyängsskolan (skola, förskoleklass och fritidshem).
Fastigheten Kryddan 6 utgör en servicepunkt Kryddgården med integrerat förskola, förskoleklass och fritidshem. Hela anläggningen hyrs av Örebro kommun.
Föreningen äger dessutom fyra lägenheter i HSB:s brf Persiljan som används till förskola Lergöken och hyrs av Örebro kommun. Likaså hyr föreningen en lägenhet i Riksbyggens brf Örebrohus nr 28 som används som miniförskola.

Föreningen äger också garagebyggnader med totalt 35 platser. Dessutom finns 16 p-platser med motorvärmare samt 15 st p-platser utan motorvärmare.

Lägenhetsfördelning
1 rok: 13
2 rok: 32
3 rok: 29
4 rok: 6
5 rok: 6