Bostadsrättsföreningen / Styrelsen

Om Du som bor här också är bostadsrättsinnehavare, är Du medlem i Bostadsrättsföreningen Sörbyängen Centrum. Bostadsrättsföreningen består av vårt hus med Sörbyängsskolan, centrumanläggning, affärshuset på torget, ”Blå huset”, Kryddgårdsskolan samt två bostadsrätter i andra föreningar (förskolor).

Representanter till bostadsrättsföreningens styrelse från Kollektivhusföreningen utses vid årsmötet. En ordinarie och suppleant väljs av oss, ytterligare två ordinarie och två suppleanter nomineras och väljs på årsstämman.

Fr o m årsstämman i maj 2017 ser BRF:s styrelse ut så här

Ordinarie ledamöter

Bernt Karlsson, ordf (boenderepr)

Anita Tollén, sekr (boenderepr)

Jens Lundell (boenderepr)

Marine Rosenberg (Skolförvaltning sydost)

Helena Eriksson (Skolförvaltning sydost)

Emil Thorslund (Örebro kommun)

Ena Hadzismajlovic (Riksbyggen)

Suppleanter

Andreas Säterås (boenderepr)

Rasmus Frebran (boenderepr)

Lena Nyman (boenderepr)

Åsa Svahn (Skolförvaltning sydost)

Göran Nyqvist (Skolförvaltning sydost)

Sofia Larsson (Örebro kommun)

Catrine Sterky (Riksbyggen)

Adjungerad: Anna-Lena Ahl är föreningens förvaltare hos Egeryds.