Kollektivhusföreningen / Styrelsen

Alla som bor i huset och som fyllt 18 år är automatiskt medlemmar i Kollektivhusföreningen.

Föreningen har som mål att verka för gemenskap och samvaro för de boende.

Styrelsemedlemmar och andra ansvariga väljs vid årsmötet som ska hållas varje vår.

Är det något särskilt du vill diskutera med styrelsen, eller finns det en idé du vill att vi tar upp på våra möten, så kan du antingen kontakta styrelsen här, eller knacka på hos någon av oss.

Kontaktpersoner

Fr o m årsmötet 27 mars 2017 har kollektivhusföreningen följande styrelse:

Styrelsen

Adam Arvidsson (Ordförande)
Lena Canneryd (Kassör)
Barbara Komnik
Birgit Götlind
Jens  Lundell
Malin Säterås
Christina Wallén

Valberedning till KHF och BRF

Martin Hallonqvist
Jan-Erik Normelli
Karin Svensson (Sammankallande)

Om du är intresserad av att vara med i Kollektivhusföreningens styrelse, eller om du har förslag på någon du tycker borde vara med, så ta kontakt med KHFs styrelse. Kontaktuppgifter finner du på sidan Kontaktpersoner.

 

 

 


Årsberättelser

Årsberättelse för året 2015